Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18.01.2019 0:00 - 25.01.2019 23:59

Miesto konania: Slovensko, celé

 

Motto tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov:

Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18 – 2)

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov(TMzJK) je v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol Paul Wattsonv roku 1908. Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť materiály. Ich prípravou bývajú poverené miestne cirkvi alebo cirkevné a ekumenické spoločenstvá niektorej krajiny.

Na Slovensku sa pri príležitosti tohto týždňa koná viacero ekumenických bohoslužieb.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov, ktorá sa uskutoční 21. januára 2019 o 18:00 h v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach.

Viacdňový program chystajú v Žiline, kde sa budú konať modlitby na rozličných miestach.

Predseda KBS, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej, ktorá sa uskutoční 20. januára 2019 o 10:00 h.