Stretnutie lídrov spoločenstiev s otcom biskupom

Stretnutie lídrov spoločenstiev s otcom biskupom
Pozývame na stretnutie lídrov spoločenstiev s otcom biskupom Tomášom Galisom.
 

Diecézne centrum v Žiline, 

sobota 16. februára 2019, 14.00 - 18.00 h
  • Čím žije vaše spoločenstvo?
  • Čo pripravuje na roky 2019 - 2020?
 
moderuje Peter Holbička
Informácie: icommunio@gmail.com