Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava na prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 2.2.20 na sv omši sa nám predstavili naše deti, ktoré chcú prijať prvé sv.prijímanie. Animátorky sa budú s nimi stretávať raz do mesiaca a pripravovať ich na krok prijatia Eucharistie. Deti si priniesli sviece, ktoré budú zapalovať pri účasti na slávení liturgie. Prihovárajme sa za nich u nášho Otca.
 

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

 

 

 

Fotogaléria: Príprava na prvé sväté prijímanie

/album/fotogaleria-priprava-na-prve-svate-prijimanie/img-20200202-103625-kopia-jpg/