Konferencia Poslaný

Konferencia Poslaný
Spoločenstvo Chaim s podporou komisie pre mládež Žilinskej diecézy vás pozývajú na konferenciu, v sobotu 19.9.2020 do pastoračného centra Čadca , kde sa budeme spoločne zamýšľať o našom poslaní a povolaní. 
Konferencia je zameraná na všetky vekové kategórie.
Program a info máte vyvesené na nástenke ,alebo facebook mládež dcza, samozrejme všetky hygienické opatrenia budú zabezpečené.

 

OFICIÁLNY PROGRAM 
9:30 - Registrácia
10:00 - Úvod - chvály a slovo - CHAIM Worship 
11:00 - Téma - Byť poslaný (P. Faustyn Wesolowski)
12:00 - Prestávka
13:30 – Talkshow – Poslaný v každom veku a na každom mieste 
Hostia: Dominik Gabriel, P. Faustyn Wesolowski, Vladimír Smataník
14:30 Prestávka
15:00 Workshopy: 
-Povolaní do manželstva (Dávid a Katka Jopčíkovci)
-Poslaný pre evanjelizaciu (Jaroslav Gunár)
-Poslanie v bežnom živote (P. Faustyn Wesolowski)
- Ako byť matkou a nezblázniť sa
17:00 – Martin „Augustín“ Dvornický
18:00 - prestávka (možnosť sv.omše)
19:00 – Hlavný program = kapela F6
21:00 - Adorácia 
21:30 - Záver
Všetci ste srdečne pozvaní