Hygienické usmernenia pri ochrane pred infekciou Covid19 počas slávení verejných bohoslužieb

 Hygienické usmernenia pri ochrane pred infekciou Covid19 počas slávení verejných bohoslužieb

 

 Hygienické usmernenia pri ochrane pred infekciou Covid19 počas slávení verejných bohoslužieb:

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky! Účasť od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

 Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia!

 Ochrana rúškom je samozrejmosťou!

 Sedieť a stáť v chráme sa môže len na označených miestach s rozostupom 2 metre.

 

V našom kostole tak môže byť spolu max. 46 osôb vrátane detí na lavičkách a miništrantov.

Ostatní veriaci musia byť pred kostolom. Preto bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie. Priemerne na nedeľné bohoslužby prichádza cca 500 veriacich. Z toho vyplýva, že musíme zaviesť registráciu, aby sa každý dostal do kostola v nedeľu aspoň 1 krát za mesiac. Registrácia na vstup do chrámu na piatky, nedele a prikázané sviatky bude na stránke farnosti.

 Znak pokoja vynechávame.

 Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

 Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii dezinfekcia na ruky.

 Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk.

 V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy!

 

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.