1. sväté prijímanie

 1. sväté prijímanie

V našej farnosti sa opäť konalo 1sv.prijímanie dňa 16.6.2019. Detičiek bolo 19 z toho 9 dievčat a 10 chlapcov. Na spoločnej liturgii sa zúčastnil aj ThDr. Ladislav Ostrák, ktorý sa deťom prihovoril v homilii.

Fotogaléria nižšie.

Fotogaléria: 1. sväté prijímanie