Prečítaj si...

Zamyslenie na 27. nedeľu v Cezročnom období: Pánova vinica

04.10.2020 00:00
  „Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).   Som Božou vinicou. Vysadenou pri krste a zveľaďovanou sviatosťami, modlitbou, Písmom, službou, svedectvom. Začlenenou do veľkej Pánovej vinice, ktorou je celý Boží ľud – s ním tvorím a budujem...